Loading...
Our Story 2018-02-27T10:24:54+00:00

Van Justitiabele met gescheurd blazoen naar deelnemer binnen Ex-Made, met uiteindelijke doorstroom naar baan met zelfstandig inkomen!

In het kader van mijn fasering tijdens detentie ben ik in contact gekomen met WeShoring. Hier werd direct een aangenaam werkklimaat geboden, mijn talent gezien en gebruik gemaakt van mijn kennis en ervaring.
Vanuit die insteek kon en mocht ik actief onderdeel uitmaken van de opstart van KoffieKracht. Immers heb ik in mijn werkend verleden voor ik in dit traject terecht kwam, op hoog niveau gewerkt in diverse branches, van financiële dienstverlening tot industrie. Juist om die reden was mijn ervaring van goed nut in dit traject en hebben we inmiddels de nodige stappen kunnen zetten en zaken in gang kunnen zetten om zodoende KoffieKracht op een goede manier in de markt te zetten. Het motto dat we op onze reclame uitingen gebruiken is hiermee heel realistisch geworden!

WeShoring is transparant en oprecht in het begeleiden en ontwikkelen van deelnemers en ben ik er trots op dat ik een arbeidscontract in de functie van Operationeel manager heb gekregen waardoor het perspectief op een goede toekomst groot is geworden.

Joost van der Elst

We nemen geen mensen aan om koffie te branden, we branden koffie zodat we mensen kunnen helpen aan een zelfstandig inkomen.

Deze slogan is afgeleid van en met toestemming gebruikt van de Greyston Backery in de USA